ما کی هستیم!

درباره ما

ویراطرح فردا بر مبنای این باور شکل گرفته است که همۀ ما چیزهایی برای آموختن به یکدیگر داریم! بر اساس این باور و برای ساده‌سازی این روند، ما جدیدترین استراتژی‌ها و فناوری‌ها را در آموزش مجازی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید فرایند رشد فراگیرانتان و نتایج عملکرد آنها را به طور یکسان بهبود بخشید. 

هدف ما این است که با درگیر کردن مخاطبان شما با سناریو‌های جذاب و قدرتمند، یادگیری الکترونیکی آنها را به حداکثر تعامل و لذت بردن از محتوا برسانیم تا بین فراگیر و ابزار( یا سیستم) ارتباطی عمیق ایجاد شود و به واسطۀ آن به درک ماندگاری برسند.

در این راه شاید بیان ارزش‌های ما به روشن شدن نگاه ما دربارۀ محصول و حتی انسان کمک کند:

مسئولیت پذیری

حس قبول مسئولیت در «DNA»  اعضای تیم ما وجود دارد و به مسری بودن آن اعتقاد داریم!

پرسشگری

 داده‌های موجود یا اطلاعات جدید را به طور دائمی مورد پرسشگری قرار می‌دهیم. ما از این تفکر انتقادی و راستی‌آزمایی داده‌ها، برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر استفاده می‌کنیم.

سادگی

وظایف و تعهدات خود را به سادگی و بدون پیچیدگی‌های اداری مرسوم انجام می‌دهیم و مشکلات را هر چه‌قدر بزرگ باشند به مسئله‌های کوچک‌تر و ساده تبدیل می‌کنیم و آنها را از پیش رو بر می‌داریم.

نوآوری

 شیفتۀ آزمایش‌های جدید و یافتن راه‌های نو برای انجام کارهای همیشگی هستیم. روز‌آمدی و خلاقیت جزء تفکیک‌ناپذیر فعالیت‌های روزانه‌ی ما است.

اثرگذاری

به طور پیوسته و مداوم برای ایجاد تاثیری مثبت، ملموس و واقعی بر تجارت و زندگی خود و دیگران تلاش می‌کنیم.

همبستگی

از یکدیگر حمایت و مراقبت می‌کنیم تا کار خود را اخلاقی و درست انجام دهیم. ما احترام به تفاوت، برابری و رواداری را باور داریم.