ويراطرح

مجموعه‌ی ویراطرح فردا ، با هدف طراحی و اجرای خدمات آموزشی هوشمند تشکیل شده است. با توجه به پیشرفت های فناوری ، تغییر شرایط و تفاوت ها در سبک های زندگی ضرورت به خدمت گرفتن روش های تازه در مدیریت دانش بیش از پیش احساس می شود. فرایند های آموزشی با تکیه بر زبان ، متن و تصویر قدمتی هزاران ساله دارند. با گذشت زمان و پیشرفت علوم مرتبط با این سه گانه و افزوده شدن کامپیوتر و اینترنت به زندگی بشر ، آموزش به گونه ای مجبور به همزیستی با این فناوری های شده است. در این مجموعه سعی میشود ایده های نوپا و دانش محور در بحث آموزش تبدیل به خدماتی کاربردی و تجاری گردد.

وب‌سایت
اپلیکیشن
بازی‌سازی

فایل‌های صوتی و تصویری
فایل‌های نوشتاری
خدمات مشاوره‌ای
محصولات گرافیکی

کارگاه‌های تخصصی
دوره‌های انبوه و آزاد آنلاین
آزمون‌های آنلاین و آفلاین

وب‌سایت
اپلیکیشن
بازی‌سازی

فایل‌های صوتی و تصویری
فایل‌های نوشتاری
خدمات مشاوره‌ای
محصولات گرافیکی

کارگاه‌های تخصصی
دوره‌های انبوه و آزاد آنلاین
آزمون‌های آنلاین و آفلاین