تجربه‌ی کاربری یا UX (User Experience) بنا بر تعریف شامل رفتارها، نگرش‌ها و احساسات یک کاربر درباره‌ی استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس خاص است. به عبارت دیگر تجربه‌ی کاربری همان خاطره‌ای است که با استفاده از یک محصول، سامانه یا سرویس در ذهن کاربر نقش می‌بندد.

و رابط کاربری یا UI (User Interface) بنا بر تعریف فضایی است که تعامل میان انسان و ماشین در آن رخ می‌دهد. رابط کاربری بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیما با آن سروکار دارد و به دو سازوکار اساسی مجهز است. یکی درون داد که کاربر از طریق رابط کاربر به ماشین فرمان می‌دهد و دیگری برون داد که ماشین از دریچه‌ی رابط کاربر به دستورهای کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان می‌دهد.

با توجه به تعاریف بالا، می‌توان ادعا کرد که طراحی تجربه و رابط کاربری مناسب، کلید موفقیت در ارائه‌ی یک محصول دیجیتال است. به عبارت دیگر، محتوا و طراحی آموزشی شما هر چقدر هم عالی باشد، بدون یک UX و UI مناسب، نمی‌تواند نظر و رضایت فراگیران را جلب کند. برای داشتن یک تجربه و رابط کاربری مناسب، توجه به نکات زیر در تولید محصول ضروری است:

محصول باید....

  • قابل استفاده باشد.
  • قابل کشف (findable) باشد.
  • مفید باشد.
  • مطلوب (desirable) باشد.
  • ارزشمند باشد.
  • قابل اعتماد باشد.
  • در دسترس باشد.

ما در ویراطرح با رعایت این موارد و بسیاری موارد دیگر، شما را در ارائه‌ی هر چه ماندگارتر محصولات آموزشی منحصر‌به‌فرد، همراهی می‌کنیم.

1

2

3

4

مقالات