شعار اول
مهم ترین شعار این اسلاید ها باید گیرا جذاب و جدید باشد
شعار
متن شعار مورد نظر اینجا نوشته میشود
ترجیحا دو خط
شعار
متن شعار مورد نطر اینجا نوشته شود
ترجیحا دو خط و یا بیشتر باشد
شعار
شعار بعدی را اینجا مینویسیم
دو خط و یا بیشتر باشد که صفحه را پر کند
Previous
Next

ویراطرح

هوشمند سازی آموزش

مجموعه ویراطرح فردا ، با هدف طراحی و اجرای خدمات آموزشی هوشمند تشکیل شده است. با توجه به پیشرفت های فناوری ، تغییر شرایط محیطی و عمومی و تفاوت ها در سبک های زندگی  ضرورت به خدمت گرفتن روش های تازه در مدیریت دانش بیش از پیش احساس می شود.

فرایند های آموزشی با تکیه بر زبان ، متن و تصویر قدمتی هزاران ساله دارند. با گذشت زمان و پیشرفت علوم مرتبط با این سه گانه و افزوده شدن کامپیوتر و اینترنت به زندگی بشر ، آموزش به گونه ای مجبور به همزیستی با این فناوری های شده است. در این مجموعه سعی میشود ایده های نوپا  و دانش محور در بحث آموزش تبدیل به خدماتی کاربردی و تجاری گردد. تمرکز ویراطرح بر موضوع آموزش است ، به گونه ای که تیم ما با توجه به هوشمند سازی خدمات آموزشی چیده شده و هدف ما تولید و گسترش این فعالیت ها می باشد.